Wednesday 8. July 2020

What can the EU do?

- Čo môže EÚ urobiť? -

 

Úloha EÚ v medzinárodných vzťahoch je predovšetkým vnímaná prostredníctvom diplomatického zboru Európskej služby pre vonkajšiu činnosť(EEAS). Táto zastupuje strategické záujmy EÚ ako celku a usiluje sa udržiavať partnerstvá a dialóg s hlavnými aktérmi medzinárodnej politiky o rôznych témach. V rámci európskej susedskej politiky spolupracuje EÚ tiež so svojimi južnými a východnými susedmi, aby sa prehĺbila politická spolupráca a hospodárska integrácia. V zahraničí je EÚ zastúpená viacerými delegáciami, ktoré majú podobnú funkciu ako ambasády. 

 

V rámci svojej spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky sa EÚ usiluje o posilnenie medzinárodnej bezpečnosti a mieru. EÚ vykonala viaceré mierové operácie a civilné misie, ktoré plnia rozsiahle úlohy: od predchádzania konfliktov, cez spravovanie hraníc  až po výcvik miestných policajných jednotiek.

 

V oblasti humanitárnej pomoci poskytuje EÚ obetiam krízových situácií ako i prírodných katastrof peňažnú pomoc. Ústrednou inštitúciou, ktorej prislúcha koordinácia európskej humanitárnej pomoci je Úrad Európskej komisie pre humanitárnu pomoc (ECHO).

 

V rámci svojej rozvojovej politiky EÚ podporuje krajiny v ich snahách o trvalé odstránenie chudoby. Okrem toho sa EÚ usiluje prostredníctvom dialógu s rozvojovými krajinami propagovať základné princípy právneho štátu, dobré vládnutie ako i ochranu  ľudských práv a slobôd. Pre zlepšenie efektívnosti svojej politiky v oblasti ľudských práv, EÚ tiež vymenovala osobitného zástupcu pre ľudské práva.

 

Vďaka svojej spoločnej obchodnej politike a postupne sa rozširujúcim exkluzívnym kompetenciám sa EÚ stala tiež veľmocou v oblasti medzinárodného obchodu. EÚ je obchodným partnerom pre viac ako 100 krajín. Ako člen svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa EÚ aktívne podieľa na rozvojovej agende z Dohy, ktorá sa usiluje o intenzívnejšiu liberalizáciu obchodu, ale zároveň má za cieľ uľahčiť prístup rozvojových krajín k celosvetovým trhom. Momentálne prebiehajú rokovania medzi EÚ a USA ohľadne transatlantického obchodného a investičného partnerstva.

 

 

http://the-europe-experience.eu/