streda 8. júl 2020

Inšpirujte sa

 


EÚ a svet
 ruka v ruke?NAŠE KORENE:
KRESŤANSKÉ SOCIÁLNE MYSLENIE
 • Frank Turner sj

   

  Rozvoj a spravodlivosť


  Rozvojová politika nemôže byť efektívna bez spravodlivých medzinárodných obchodných pravidiel. Preto by mala byť rozvojová politika EÚ doplnená opatreniami založenými na uznávaných pravidlách (good regulation).

   

  Jej vzťah k Afrike, najmä ku krajinám Subsaharskej Afriky, predstavuje pre  EÚ výzvu: vybudovať koherentnú (súdržnú) stratégiu medzi jej altruistickou rozvojovou politikou a medzi konkurencieschopnosťou jej obchodnej politiky. Toto je veľmi dôležité, pretože medzinárodné finančné toky sú oveľa väčšie, ako ktorákoľvek veľkodušná rozvojová pomoc : „obchodné vzťahy už nemôžu byť založené iba na zásade voľnej, nekontrolovanej konkurencie, pretože to veľmi často vedie k ekonomickej diktatúre. Voľný obchod je možné realizovať spravodlivo a vhodne len vtedy, ak je v súlade s požiadavkami sociálnej spravodlivosti“. (Populorum progressio 1967 § 59).

                                                       

  čítať ďalej

   

   

   

   

  "Medzinárodný obchodný systém dnes často diskriminuje výrobky rozvojových krajín, ktoré sľubne začínajú budovať svoj vlastný priemysel (...)". Pápež Ján Pavol II. (Sollicitudo rei socialis, 43)

   

   

  "(...) výmenné hospodárstvo sa už nemôže zakladať výlučne na zákone slobodnej konkurencie, ktorá taktiež veľmi často vyvoláva hospodársku diktatúru (...)" Pápež Pavol VI. (Populorum progressio, 59)

   


  Príliš často sa zúčastňujeme globalizácie ľahostajnosti. Kiež by sme sa namiesto toho pokúšali žiť v globálnej solidarite.

   

   

Zrealizujme to:
NÁVRHY KRESŤANSKÝCH ORGANIZÁCIÍ
VIAC NÁVRHOV

Pax Christi International

Navýšiť investície do mieru a rozvoja nad vojenské výdavky

AEFJN

 Alamy, Greenshoots Communications / Ala

Rozvoj spravodlivého obchodného systému EÚ voči Afrike

AEFJN

 

Vylúčiť lieky z posilňovania práv duševného vlastníctva v dohodách o voľnom obchode

AEFJN

 

Zvýšiť transparentnosť hospodárskych tranzakcií európskeho ťažobného sektora

Jezuitské Európske Sociálne Centrum

Prijať záväznú európsku legislatívu pre dodávateľský reťazec “due diligence”

Caritas Europa

 

Podporovať praktiky malého poľnohospodárstva ako kľúč k zmierneniu hladu

Caritas Europa

 MAHMUD HAMS

Zaujať zásadovejší prístup k Európskej humanitárnej pomoci

Justitia et Pax

2013 AFP, FREDERICK FLORIN

Zrevidovať Európsku bezpečnostnú stratégiu z roku 2003 a prijať Bielu knihu

CIDSE

 

Zasadzovať sa o potravinovú bezpečnosť v Afrike

http://the-europe-experience.eu/